┼Żeny
Mu┼żi
D─Ťti
Beauty
Domov

GDPR

Vyhl├ísenie o ochrane osobn├Żch ├║dajov

Vyhl├ísenie o ochrane osobn├Żch ├║dajov

Článok I.

├Üvodn├ę ustanovenie

Spolo─Źnos┼ą MESTRA HOUSE, s.r.o., ktor├í je prev├ídzkovate─żom internetov├ęho obchodu DESIRRED dlhodobo a s├║stavne star├í o ochranu osobn├Żch ├║dajov a ochranu s├║kromia n├ív┼ítevn├şkov webov├Żch str├ínok www.desirred.com, a to vr├ítane pou┼ż├şvate─żov s├║visiacich aplik├íci├ş pou┼ż├şvan├Żch pre z├íkazn├şcke programy, najm├Ą pre z├íkazn├şcky vernostn├Ż program ÔÇ×DESIRRED cardÔÇť.

V┼íetky postupy a opatrenia na┼íej spolo─Źnosti, prijat├ę a realizovan├ę v tejto oblasti, pritom d├┤sledne vych├ídzaj├║ z aktu├ílnej platnej pr├ívnej ├║pravy ochrany osobn├Żch ├║dajov a s├║kromia, najm├Ą:

 • z nariadenia Eur├│pskeho parlamentu a Rady (E├Ü) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri spracovan├ş osobn├Żch ├║dajov a vo─żnom pohybe t├Żchto ├║dajov a o zru┼íen├ş smernice 95/46/ES;
 • z nadv├Ązuj├║cich pr├ívnych predpisov ─îeskej republiky, najm├Ą z├íkona o spracovan├ş osobn├Żch ├║dajov;
 • z ob─Źianskeho z├íkonn├şka, ─Ź. 89/2012 Zb., a zo z├íkona ─Ź. 480/2004 Zb., o niektor├Żch slu┼żb├ích informa─Źnej spolo─Źnosti.

V pr├şpade, ak d├┤jde k zmen├ím predmetnej pr├ívnej ├║pravy, v┼íetky na┼íe postupy a opatrenia priebe┼żne prisp├┤sobujeme t├Żmto nov├Żm ├║prav├ím a zmen├ím.

Článok II.

Spr├ívca osobn├Żch ├║dajov

V pr├şpade, ak n├ím v s├║vislosti s na┼íou ponukou tovaru a slu┼żieb poskytnete svoje osobn├ę ├║daje a ┼że takto z├şskan├ę ├║daje budeme ─Ćalej spracov├íva┼ą, st├ívame sa spr├ívcom osobn├Żch ├║dajov so zodpovednos┼ąou za ich riadne spracovanie a ochranu.

Na┼ía spolo─Źnos┼ą MESTRA HOUSE, s.r.o., se s├şdlem V├íclavsk├ę n├ím─Ťst├ş 831/21, 110 00 Praha 1 Nov├ę M─Ťsto, I─îO: 27103030, DI─î: CZ27103030, zap├şsan├í v OR Mestsk├ęho s├║du v Prahe, oddiel C, vlo┼żka 96439, ktor├í vystupuje vo vz┼ąahu k osobn├Żm ├║dajom z├íkazn├şkov a dod├ívate─żov v pr├ívnom postaven├ş ako spr├ívca osobn├Żch ├║dajov, je obchodnou spolo─Źnos┼ąou, ktor├í sa zaober├í maloobchodn├Żm predajom m├│dneho textiln├ęho tovaru, obuvi a m├│dnych doplnkov. V tejto s├║vislosti prev├ídzkuje na┼ía spolo─Źnos┼ą vernostn├Ż z├íkazn├şcky klub ÔÇ×DESIRRED cardÔÇť.

Spolo─Źnos┼ą MESTRA HOUSE, s.r.o. ako spr├ívca osobn├Żch ├║dajov vykon├íva v┼íetko spracovanie osobn├Żch ├║dajov na z├íklade a v s├║lade s povinnos┼ąami a po┼żiadavkami, ktor├ę vypl├Żvaj├║ zo v┼íeobecn├ęho nariadenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov a ─Ćal┼í├şch s├║visiacich pr├ívnych predpisov.

Článok III.

Ak├ę osobn├ę ├║daje spracov├ívame

 1. V┼íeobecne plat├ş, ┼że na vyu┼ż├şvanie webov├Żch str├ínok internetov├ęho obchodu DESIRRED nie je potrebn├ę zad├íva┼ą ┼żiadne vstupn├ę ─Źi pr├şstupov├ę inform├ície a ├║daje, ktor├ę by mohli ma┼ą povahu osobn├Żch ├║dajov. Poskytnutie osobn├Żch ├║dajov je tak potrebn├ę iba v nevyhnutn├Żch pr├şpadoch, kedy je potrebn├ę V├ís sp├Ątne kontaktova┼ą alebo s Vami ─Ćalej komunikova┼ą, a to najm├Ą, ak ste ─Źlenom vernostn├ęho klubu alebo z├íkazn├şkom e-shopu alebo registrovan├Żm z├íkazn├şkom.
 2. Na vykonanie n├íkupu v internetovom obchode DESIRRED si nakupuj├║ci m├┤┼że zriadi┼ą registr├íciu. V r├ímci registr├ície nakupuj├║ci poskytne svoje kontaktn├ę a doru─Źovacie ├║daje, ktor├ę s├║ potrebn├ę na uzavretie k├║pnej zmluvy a dodanie tovaru. (Tieto ├║daje s├║ zabezpe─Źen├ę heslom a emailom.)
 3. Spracov├ívame tak iba tie osobn├ę ├║daje, ktor├ę n├ím dobrovo─żne poskytujete v s├║vislosti so zak├║pen├şm nami pon├║kan├ęho a pred├ívan├ęho tovaru. Pokia─ż sami neur─Ź├şte inak, bud├║ Va┼íe osobn├ę ├║daje sprac├║vaj├║ na marketingov├ę ├║─Źely. Ide tak zvy─Źajne o nasledovn├ę identifika─Źn├ę osobn├ę ├║daje, ktor├ę nevyhnutne potrebujeme na realiz├íciu pr├şslu┼ín├ęho
 • Meno a priezvisko;
 • Adresu bydliska;
 • Dodaciu adresu;
 • E-mailov├║ adresu;
 • Telef├│nne ─Ź├şslo.
 1. Ak├ęko─żvek spracovanie osobn├Żch ├║dajov je pritom v┼żdy viazan├ę na stanoven├Ż ├║─Źel spracovania a tomuto ├║─Źelu zodpovedaj├║ci pr├şslu┼ín├Ż pr├ívny titul spracovania pod─ża ─Źl├ínku 6 v┼íeobecn├ęho nariadenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov, najm├Ą: plnenie zmluvy/jednanie o zmluve, plnenie pr├ívnych z├ív├Ązkov prev├ídzkovate─ża, opr├ívnen├ę z├íujmy spr├ívcu a s├║hlas dotknutej osoby.
 1. Popri vy┼í┼íie uvedenom n├ím m├┤┼żu by┼ą dostupn├ę aj niektor├ę ─Ćal┼íie ├║daje t├Żm, ┼że nav┼ít├şvite na┼íe webov├ę str├ínky a akt├şvne vyu┼ż├şvate na┼íe slu┼żby, a to IP adresu a s├║bory cookies (v pr├şpade online slu┼żieb), ktor├ę v┼íak vo vz┼ąahu k subjektom ├║dajom systematicky nespracov├ívame.

Článok IV.

Poskytovate─ż ├║dajov a jeho pr├íva

 1. V pr├şpade spracovania Va┼íich osobn├Żch ├║dajov zo strany spolo─Źnosti MESTRA HOUSE, s.r.o., ktor├í vystupuje ako spr├ívca osobn├Żch ├║dajov, ste v pr├ívnom postaven├ş ako poskytovate─ż osobn├Żch ├║dajov, ktor├Ż m├í vo─Źi spr├ívcovi v┼íetky pr├íva vypl├Żvaj├║ce zo v┼íeobecn├ęho nariadenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov.

 2. Ako poskytovate─ż osobn├Żch ├║dajov m├íte v zmysle ─Źl├ínkov 15 a┼ż 22 Nariadenia vo vz┼ąahu k spr├ívcovi osobn├Żch ├║dajov najm├Ą nasleduj├║ce pr├íva:
 • pr├ívo na pr├şstup k osobn├Żm ├║dajom, najm├Ą pr├ívo ┼żiada┼ą od spr├ívcu osobn├Żch ├║dajov inform├íciu o spracovan├ş svojich osobn├Żch ├║dajov;
 • pr├ívo na opravu osobn├Żch ├║dajov, ak s├║ ├║daje veden├ę nepresne;
 • pr├ívo na vymazanie osobn├Żch ├║dajov (ÔÇ×pr├ívo by┼ą zabudnut├ŻÔÇť);
 • pr├ívo na obmedzenie spracovanie osobn├Żch ├║dajov;
 • pr├ívo vznies┼ą vo─Źi Spr├ívcovi n├ímietku proti spracovaniu osobn├Żch ├║dajov;
 • pr├ívo na podanie s┼ąa┼żnosti dozorn├ęmu ├║radu, ktor├Żm je ├Ürad na ochranu osobn├Żch ├║dajov.

Článok V.

Zabezpe─Źenie osobn├Żch ├║dajov

Pri akomko─żvek spracovan├ş Va┼íich osobn├Żch ├║dajov kladieme d├┤raz na ich ├║─Źinn├ę zabezpe─Źenie proti ├║niku alebo zneu┼żitiu, a to najm├Ą formou potrebn├Żch technick├Żch opatren├ş a zabezpe─Źenia n├í┼ího webu a ─Ćal┼í├şch nami vyu┼ż├şvan├Żch informa─Źn├Żch syst├ęmov a SW aplik├íci├ş, ako aj formou z├ív├Ązn├Żch vn├║torn├Żch postupov a organiza─Źn├Żch pravidiel pre spracovanie osobn├Żch ├║dajov vr├ítane povinnosti ml─Źanlivosti na┼íich zamestnancov. V tomto smere na┼ía spolo─Źnos┼ą vydala aj Smernicu o spracovan├ş a ochrane osobn├Żch ├║dajov v spolo─Źnosti MESTRA HOUSE, s.r.o. a prijala konkr├ętne technick├ę, organiza─Źn├ę a ─Ćal┼íie opatrenia na zabezpe─Źenie ako automatizovane, tak aj manu├ílne spracov├ívan├Żch osobn├Żch ├║dajov.

Článok VI.

Vernostn├Ż klub DESIRRED card

Podrobn├ę inform├ície, pravidl├í a postupy t├Żkaj├║ce sa spracovania a ochrany osobn├Żch ├║dajov v s├║vislosti s ─Źlenstvom z├íkazn├şkov vo vernostnom klube DESIRRED card stoja samostatne v z├ílo┼żke Vernostn├Ż klub.

Článok VII.

Cookies

Za ├║─Źelom skvalit┼łovania na┼íej online ponuky a za ├║─Źelom zlep┼íovania elektronickej komunik├ície s na┼íimi z├íkazn├şkmi a ─Źlenmi z├íkazn├şckeho klubu, vyu┼ż├şvame okrem in├ęho aj s├║bory cookies. Cookies s├║ mal├ę textov├ę s├║bory, ktor├ę s├║ ukladan├ę na osobn├Żch po─Ź├şta─Źoch, tabletoch alebo smartf├│noch. Tieto s├║bory n├ím umo┼ż┼łuj├║ vytvori┼ą predpoklady pre optim├ílne fungovanie na┼íich webov├Żch str├ínok vo─Źi na┼íim z├íkazn├şkom alebo n├ív┼ítevn├şkom internetov├Żch str├ínok internetov├ęho obchodu DESIRRED. V tomto smere je v┼íak potrebn├ę zd├┤razni┼ą, ┼że cookies v ┼żiadnom pr├şpade neumo┼ż┼łuj├║ pr├şstup do osobn├Żch po─Ź├şta─Źov alebo in├Żch komunika─Źn├Żch prostriedkov a nie s├║ ani pou┼ż├şvan├ę na ak├ęko─żvek zhroma┼ż─Ćovanie osobn├Żch ├║dajov. M├íte pr├ívo a s├║be┼żne aj mo┼żnos┼ą funkciu cookies kedyko─żvek odmietnu┼ą alebo ├║plne vypn├║┼ą. Radi by sme V├ís v┼íak upozornili na to, ┼że odmietnut├şm cookies m├┤┼że by┼ą negat├şvne ovplyvnen├í funkcionalita webov├Żch str├ínok internetov├ęho obchodu DESIRRED.

Tracking

Remarketing

Webov├ę str├ínky internetov├ęho obchodu DESIRRED vyu┼ż├şvaj├║ slu┼żbu Google Analytics. Google Analytics vyu┼ż├şva cookies, ktor├ę odovzd├ívaj├║ spolo─Źnosti Google Inc. ├║daje o vyu┼ż├şvan├ş nav┼ít├şven├Żch webov├Żch str├ínok internetov├ęho obchodu DESIRRED. Tieto ├║daje v┼íak nie s├║ personalizovan├ę a s├║ ukladan├ę pod anonymizovanou IP-adresou, ktor├í neumo┼ż┼łuje identifik├íciu konkr├ętneho ICT zariadenia ─Źi┼że pou┼ż├şvate─ża tohto zariadenia. Google Analytics m├┤┼że by┼ą vypnut├ę vo Va┼íom prehliada─Źi, vypnutie v┼íak m├┤┼że ma┼ą za n├ísledok nemo┼żnos┼ą vyu┼ż├şva┼ą niektor├ę funkcionality webov├Żch str├ínok.

Článok VIII.

Ako n├ís m├┤┼żete kontaktova┼ą

V pr├şpade ak├Żchko─żvek Va┼íich ot├ízok, odvolania S├║hlasu alebo uplatnenia Va┼íich ─Ćal┼í├şch pr├ív poskytovate─ża ├║dajov sa na n├ís m├┤┼żete obr├íti┼ą a kontaktova┼ą n├ís:

 • P├şsomne, a to formou listu na adresu spolo─Źnosti
 • Elektronicky na E-mailov├║ adresu GDPR@mestrahouse.cz

Prajeme V├ím pr├şjemn├ę nakupovanie.

T├Żm DESIRRED

Spracovanie osobn├Żch ├║dajov kupuj├║cich

Inform├ície o spracovan├ş osobn├Żch ├║dajov kupuj├║cich

Článok I.

├Üvodn├ę inform├ície

Spolo─Źnos┼ą MESTRA HOUSE, s.r.o. spracov├íva osobn├ę ├║daje kupuj├║cich, ktor├ş s├║ fyzick├Żmi osobami, a ktor├ş vst├║pili do predajn├ęho priestoru obchodn├ęho domu DESIRRED ako:

 • Nakupuj├║ci obchodn├ęho domu DESIRRED;
 • Nakupuj├║ci, ktor├ş vst├║pili do priestoru obchodn├ęho domu DESIRRED na ├║─Źel realizovanej rezerv├ície cez rezerva─Źn├Ż syst├ęm internetov├ęho obchodu DESIRRED;
 • Nakupuj├║ci, ktor├ş vst├║pili do priestoru obchodn├ęho domu DESIRRED na ├║─Źel realizovan├ęho n├íkupu cez internetov├Ż obchod DESIRRED s osobn├Żm odberom.

Osobn├ę ├║daje kupuj├║cich s├║ spracov├ívan├ę na z├íklade a v s├║lade s predmetn├Żmi pr├ívnymi predpismi, a to najm├Ą s nariaden├şm Eur├│pskeho parlamentu a Rady (E├Ü) 2016/679 z 27. apr├şla 2016 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri spracovan├ş osobn├Żch ├║dajov a vo─żnom pohybe t├Żchto ├║dajov a o zru┼íen├ş smernice 95/46/ES, a to za stanoven├Żmi ├║─Źelmi, ako aj sp├┤sobmi a prostriedkami spracovania, ktor├ę v┼żdy zodpovedaj├║ pr├şslu┼ín├ęmu pr├ívnemu titulu v zmysle ─Źl├ínku 6 Nariadenia. T├íto Inform├ícia o spracovan├ş osobn├Żch ├║dajov kupuj├║cich obsahuje jednak transparentn├ę inform├ície v zmysle ustanoven├ş ─Źl├ínkov 13 a 14 Nariadenia, ako aj pou─Źenie o pr├ívach dotknut├Żch os├┤b v zmysle ustanoven├ş ─Źl├ínkov 15 a┼ż 22 Nariadenia.

Článok II.

Spr├ívca osobn├Żch ├║dajov

Spolo─Źnos┼ą MESTRA HOUSE, s.r.o. , so s├şdlom V├íclavsk├ę n├ím─Ťst├ş 831/21, 110 00 Praha 1 Nov├ę M─Ťsto, I─îO: 27103030, DI─î: CZ27103030, zap├şsan├í v OR Mestsk├ęho s├║du v Prahe, oddiel C, vlo┼żka 96439, vystupuje vo vz┼ąahu k osobn├Żm ├║dajom kupuj├║cich, ako spr├ívca osobn├Żch ├║dajov.

Spr├ívca zn├í┼ía zodpovednos┼ą za spracovanie osobn├Żch ├║dajov kupuj├║cich a v tomto smere prijal intern├ę organiza─Źn├ę, technick├ę a ─Ćal┼íie opatrenia na zabezpe─Źenie a ochranu spracov├ívan├Żch osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę s├║ upraven├ę v Smernici o spracovan├ş a ochrane osobn├Żch ├║dajov v spolo─Źnosti MESTRA HOUSE, s.r.o.

Kupuj├║ci m├í pr├ívo sa na spolo─Źnos┼ą MESTRA HOUSE, s.r.o. ako na spr├ívcu osobn├Żch ├║dajov obraca┼ą so v┼íetk├Żmi ot├ízkami t├Żkaj├║cimi sa spracovania a ochrany osobn├Żch ├║dajov a uplat┼łova┼ą u spr├ívcu osobn├Żch ├║dajov svoje pr├íva poskytovate─ża osobn├Żch ├║dajov, a to:

 • P├şsomne, formou listu na adresu spolo─Źnosti
 • Elektronicky na e-mailov├║ adresu GDPR@mestrahouse.cz

Článok III.

─îiasto─Źn├ş spracovatelia osobn├Żch ├║dajov

Spolo─Źnos┼ą MESTRA HOUSE, s.r.o. vyhlasuje, ┼że jej cel├Ż obchodn├Ż priestor obchodn├ęho domu DESIRRED je str├í┼żen├Ż kamerov├Żm syst├ęmom s re├ílnym kamerov├Żm z├íznamom. Spr├ívca osobn├Żch ├║dajov poveril spracovan├şm kamerov├Żch z├íznamov poskytovate─ża bezpe─Źnostn├Żch slu┼żieb, a to spolo─Źnos┼ą Mark2 Corporation Czech a.s.

Článok IV.

├Ü─Źely spracovania osobn├Żch ├║dajov

Spr├ívca osobn├Żch ├║dajov spracov├íva vybran├ę osobn├ę ├║daje kupuj├║cich za nasleduj├║cimi ├║─Źelmi:

 • Plnenie obchodnej zmluvy, jednan├ş o k├║pnej zmluve;
 • Plnenie povinnost├ş vypl├Żvaj├║cich z da┼łov├Żch pr├ívnych predpisov;
 • Ochrana majetku a bezpe─Źnosti.

Pr├ívnymi titulmi na spracovanie osobn├Żch ├║dajov kupuj├║cich v zmysle ─Źl├ínku 6 Nariadenia vo vz┼ąahu na uveden├ę ├║─Źely spracovania s├║:

 • Plnenie zmluvy;
 • Opr├ívnen├ę z├íujmy spr├ívcu;
 • Plnenie pr├ívnych povinnost├ş spr├ívcu.

Článok V.

Kamerov├Ż syst├ęm

Kamerov├Ż syst├ęm je tvoren├Ż s├║stavou jednotliv├Żch kamier, ktor├ę s├║ strategicky rozmiestnen├ę v predajnom priestore za ├║─Źelom kontroly a monitoringu predajnej plochy. Kamerov├Ż syst├ęm je spr├ívcom osobn├Żch ├║dajov prev├ídzkovan├Ż za nasleduj├║cich podmienok:

 • ├Ü─Źel spracovania: ochrana majetku a bezpe─Źnosti os├┤b;
 • Pr├ívny titul: opr├ívnen├ę z├íujmy spr├ívcu osobn├Żch ├║dajov;
 • Bez s├║hlasu poskytovate─żov osobn├Żch ├║dajov;
 • Monitorovan├ę osoby: nakupuj├║ci, zamestnanci, agent├║rni zamestnanci, dod├ívatelia, a ─Ćal┼íie fyzick├ę osoby, ktor├ę sa zdr┼żuj├║ v priestoroch obchodn├ęho domu DESIRRED;
 • Kateg├│rie osobn├Żch ├║dajov: popisn├ę - obrazov├ę z├íznamy (tv├íre, postavy);
 • Miesto ulo┼żenia z├íznamov: priamo v s├şdle obchodn├ęho domu DESIRRED;
 • Doba spracovania/uchov├ívania z├íznamov je v rozsahu 14 dn├ş a┼ż jeden mesiac;
 • Technick├ę zabezpe─Źenie syst├ęmu a fyzick├í ochrana: vyhraden├í miestnos┼ą pre ├║lo┼żisko z├íznamov, z├íznamy technicky blokovan├ę, obmedzenie pr├şstupov├Żch opr├ívnen├ş.

Priestory monitorovan├ę kamerov├Żm syst├ęmom s├║ vidite─żne ozna─Źen├ę informa─Źn├Żmi tabu─żkami, ktor├ę obsahuj├║ jednak piktogram a ─Ćalej kr├ítky informa─Źn├Ż text.

Článok VI.

Rozsah spracovania osobn├Żch ├║dajov nakupuj├║cich

─îo do rozsahu spracovania kateg├│ri├ş ├║dajov spr├ívcu ├║dajov Spracov├ívan├ę osobn├ę ├║daje kupuj├║cich:

 • Meno a priezvisko, pr├şp. obchodn├ę meno spolo─Źnosti, s├şdlo, I─îO, DI─î;
 • E-mailov├í adresa, telef├│nne ─Ź├şslo;
 • Doru─Źovaciu adresu.

Doba ulo┼żenia, resp. spracovania osobn├Żch ├║dajov Kupuj├║cich zo strany Spr├ívcu je nasledovn├í:

 • Po dobu trvania zmluvn├ęho vz┼ąahu;
 • Po dobu povinnost├ş vypl├Żvaj├║cich z da┼łov├Żch pr├ívnych predpisov.

Článok VII.

Poskytovate─ż ├║dajov a jeho pr├íva

Kupuj├║ci ako poskytovate─ż osobn├Żch ├║dajov maj├║ vo vz┼ąahu k Spr├ívcovi v zmysle ─Źl├ínkov 15 a┼ż 22 Nariadenia nasleduj├║ce pr├íva:

 • Pr├ívo na pr├şstup k osobn├Żm ├║dajom, najm├Ą pr├ívo ┼żiada┼ą od spr├ívcu osobn├Żch ├║dajov inform├íciu o spracovan├ş svojich osobn├Żch ├║dajov;
 • Pr├ívo na opravu osobn├Żch ├║dajov, ak s├║ ├║daje veden├ę nepresne;
 • Pr├ívo na vymazanie osobn├Żch ├║dajov (ÔÇ×pr├ívo by┼ą zabudnut├ŻÔÇť);
 • Pr├ívo na obmedzenie spracovanie osobn├Żch ├║dajov;
 • Pr├ívo vznies┼ą vo─Źi Spr├ívcovi n├ímietku proti spracovaniu osobn├Żch ├║dajov;
 • Pr├ívo na podanie s┼ąa┼żnosti u dozorn├ęho ├║radu, ktor├Żm je ├Ürad na ochranu osobn├Żch ├║dajov.

Prajeme V├ím pr├şjemn├ę nakupovanie.

T├Żm DESIRRED

Spracovanie osobn├Żch ├║dajov uch├ídza─Źov o zamestnanie

Inform├ície o spracovan├ş osobn├Żch ├║dajov uch├ídza─Źov o zamestnanie

Článok I.

├Üvodn├ę inform├ície

Spolo─Źnos┼ą MESTRA HOUSE, s.r.o. spracov├íva osobn├ę ├║daje uch├ídza─Źov o zamestnanie. V┼íetky postupy a opatrenia na┼íej spolo─Źnosti, prijat├ę a realizovan├ę v tejto oblasti, pritom d├┤sledne vych├ídzaj├║ z aktu├ílnej platnej pr├ívnej ├║pravy ochrany osobn├Żch ├║dajov a s├║kromia, najm├Ą:

 • Z nariadenia Eur├│pskeho parlamentu a Rady (E├Ü) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri spracovan├ş osobn├Żch ├║dajov a vo─żnom pohybe t├Żchto ├║dajov a o zru┼íen├ş smernice 95/46/ES;
 • Z nadv├Ązuj├║cich pr├ívnych predpisov ─îeskej republiky, najm├Ą z├íkona o spracovan├ş osobn├Żch ├║dajov;
 • Z ob─Źianskeho z├íkonn├şka, ─Ź. 89/2012 Zb., a zo z├íkona ─Ź. 480/2004 Zb., o niektor├Żch slu┼żb├ích informa─Źnej spolo─Źnosti.

V pr├şpade, ak d├┤jde k zmen├ím predmetnej pr├ívnej ├║pravy, v┼íetky na┼íe postupy a opatrenia priebe┼żne prisp├┤sobujeme t├Żmto nov├Żm ├║prav├ím a zmen├ím.

Článok II.

Spr├ívca osobn├Żch ├║dajov

Spolo─Źnos┼ą MESTRA HOUSE, s.r.o. , so s├şdlom V├íclavsk├ę n├ím─Ťst├ş 831/21, 110 00 Praha 1 Nov├ę M─Ťsto, I─îO: 27103030, DI─î: CZ27103030, zap├şsan├í v OR Mestsk├ęho s├║du v Prahe, oddiel C, vlo┼żka 96439, vystupuje vo vz┼ąahu k osobn├Żm ├║dajom kupuj├║cich, ako spr├ívca osobn├Żch ├║dajov.

Spr├ívca zn├í┼ía zodpovednos┼ą za spracovanie osobn├Żch ├║dajov kupuj├║cich a v tomto smere prijal intern├ę organiza─Źn├ę, technick├ę a ─Ćal┼íie opatrenia na zabezpe─Źenie a ochranu spracov├ívan├Żch osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę s├║ upraven├ę v Smernici o spracovan├ş a ochrane osobn├Żch ├║dajov v spolo─Źnosti MESTRA HOUSE, s.r.o.

Kupuj├║ci m├í pr├ívo sa na spolo─Źnos┼ą MESTRA HOUSE, s.r.o. ako na spr├ívcu osobn├Żch ├║dajov obraca┼ą so v┼íetk├Żmi ot├ízkami t├Żkaj├║cimi sa spracovania a ochrany osobn├Żch ├║dajov a uplat┼łova┼ą u spr├ívcu osobn├Żch ├║dajov svoje pr├íva poskytovate─ża osobn├Żch ├║dajov, a to:

 • P├şsomne, formou listu na adresu spolo─Źnosti
 • Elektronicky na e-mailov├║ adresu GDPR@mestrahouse.cz

Spr├ívca osobn├Żch ├║dajov zmluvne nepoveril na ─Ćal┼íie spracovanie osobn├Żch ├║dajov uch├ídza─Źov o zamestnanie ┼żiadny in├Ż, ─Ćal┼í├ş subjekt (spracovate─ża).

Článok III.

├Ü─Źely spracovania osobn├Żch ├║dajov

Spr├ívca osobn├Żch ├║dajov spracov├íva vybran├ę osobn├ę ├║daje uch├ídza─Źov o zamestnanie za nasleduj├║cimi ├║─Źelmi:

 • Jednania o pracovnej zmluve alebo o inom pracovnopr├ívnom vz┼ąahu;
 • Do─Źasn├ę uchovanie osobn├Żch ├║dajov pre pr├şpadn├ę bud├║ce obnovenie jednan├ş o pracovnej zmluve.

Pr├ívnymi titulmi na spracovanie osobn├Żch ├║dajov uch├ídza─Źov o zamestnanie v zmysle ─Źl├ínku 6 Nariadenia vo vz┼ąahu na uveden├ę ├║─Źely spracovania s├║:

 • Plnenie zmluvy, jednania o zmluve;
 • S├║hlas poskytovate─ża osobn├Żch ├║dajov.

Na z├íklade pr├ívneho titulu s├║hlasu poskytovate─ża osobn├Żch ├║dajov s├║ spracov├ívan├ę osobn├ę ├║daje po ukon─Źen├ş jednan├ş o pracovnopr├ívnom vz┼ąahu bez uzatvorenia zmluvy, a to za ├║─Źelom do─Źasn├ęho uchovania osobn├Żch ├║dajov pre pr├şpadn├ę bud├║ce obnovenie jednan├ş o pracovnej zmluve, a to po dobu nevyhnutne potrebn├║. Tento s├║hlas so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov m├┤┼że uch├ídza─Ź o zamestnanie ako poskytovate─ż osobn├Żch ├║dajov kedyko─żvek odvola┼ą a ─Ćal┼íie spracovanie jeho osobn├Żch ├║dajov u┼ż potom nie je mo┼żn├ę.

Článok IV.

Rozsah zpracov├ín├ş osobn├şch ├║daj┼»

Co do rozsahu zpracov├ín├ş kategori├ş ├║daj┼» spr├ívce osobn├şch ├║daj┼» zpracov├ív├í n├ísleduj├şc├ş osobn├ş ├║daje uchaze─Ź┼» o zam─Ťstn├ín├ş:

 • jm├ęno a p┼Ö├şjmen├ş, adresa bydli┼ít─Ť;
 • E-mailov├í adresa a telefonn├ş ─Ź├şslo;
 • Ukon─Źen├ę vzd─Ťl├ín├ş, odbornou kvalifikaci, p┼Öedchoz├ş zam─Ťstn├ín├ş, doporu─Źen├ş

Článok V.

Pr├íva poskytovate─ża osobn├Żch ├║dajov

Uch├ídza─Źi o zamestnanie ako poskytovatelia osobn├Żch ├║dajov maj├║ vo vz┼ąahu k spr├ívcovi osobn├Żch ├║dajov v zmysle ─Źl├ínkov 15 a┼ż 22 Nariadenia nasleduj├║ce pr├íva:

 • Pr├ívo na pr├şstup k osobn├Żm ├║dajom, najm├Ą pr├ívo ┼żiada┼ą od spr├ívcu osobn├Żch ├║dajov inform├íciu o spracovan├ş svojich osobn├Żch ├║dajov;
 • Pr├ívo na opravu osobn├Żch ├║dajov, ak s├║ ├║daje veden├ę nepresne;
 • Pr├ívo na vymazanie osobn├Żch ├║dajov (ÔÇ×pr├ívo by┼ą zabudnut├ŻÔÇť);
 • Pr├ívo na obmedzenie spracovanie osobn├Żch ├║dajov;
 • Pr├ívo vznies┼ą vo─Źi Spr├ívcovi n├ímietku proti spracovaniu osobn├Żch ├║dajov;
 • Pr├ívo na podanie s┼ąa┼żnosti u dozorn├ęho ├║radu, ktor├Żm je ├Ürad na ochranu osobn├Żch ├║dajov.

Prajeme V├ím pr├şjemn├ę nakupovanie.

T├Żm DESIRRED